Solidaritet med Skottland

För några månader sedan frågade en vän i USA mig vad hon kunde göra för att stödja den skotska självständigheten. ”Inte speciellt mycket” blev mitt svar innan jag började förklara att detta är en debatt som måste föras inne i Skottland. Detta är dock inte den brittiska regeringens syn på saken, trots Cameron’s protester om att han inte kan debattera med Alex Salmond eftersom han inte har rösträtt i september. Så det visar sig att det trots allt finns något min vän kan göra.

I januari publicerade the Sunday Herald nyheten att brittiska UD leder en kampanj för att samla stöd för Better Together1 utomlands. Wee Wullie Hague2 vill gärna att du skall meddela om du har negativa saker att säga om Skottlands självständighet. Enligt the Herald har brittiska UD kontaktat Kinas, Rysslands, Nya Zeelands, Australien, Kanadas och samtliga 28 EU-medlemsstaters regeringar i en desperat jakt på viagra som kan stärka det kraftlösa Projekt Rädsla.

http://www.heraldscotland.com/news/home-news/revealed-the-foreign-office-devo-units-drive-to-kill-off-independence.23269484

Brittiska UD har skapat en ”Devolution Unit” (decentraliseringsenhet) för att kunna samordna sin kampanj. Storbritanniens ambassader, generalkonsulat och konsulat över hela världen har mottagit instruktioner att vidarebefordra all kommunikation från individer, organisationer och företag angående skotsk självständighet. Men eftersom förvaltningen skall vara neutral kan Storbritanniens regering inte öppet erkänna det som du och jag vet att den håller på med. Den måste upprätthålla en neutral fasad.

Men vi är fler som kan spela det spelet. Så om du är skotte och lever utomlands, eller medborgare i en stat som sympatiserar med skotsk självständighet, skriv ett formellt brev till Storbritanniens ambassad eller Generalkonsulat i ditt land. Vad du skall skriva är förstås upp till dig men något i linje med att uttrycka förskräckelse över att den brittiska regeringen aktivt söker utländsk intervention för att hindra skotsk självständighet vore inte fel. Samtidigt som du utomlands har prisat alla parlaments Moder och det rigoröst demokratiska systemet Storbritannien har.

Du skulle kunna påpeka att det inte längre är möjligt för dig att framhålla Storbritannien som en förebild eftersom dess regering med ljusskygg taktik försöker påverka en demokratisk debatt och denna taktik orsakar påtaglig och varaktig skada på bilden av Storbritannien i ditt land. Glöm inte att påpeka att du sänt en kopia av ditt brev till dina representanter i riksdagen eller parlamentet i ditt land och frågat dem om de håller med om att Skottland borde få debattera sin framtid utan utländsk inblandning och krävt att de fördömer den brittiska regeringens agerande.

Eftersom den brittiska regeringen aktivt söker utländska medborgares och utlandsbritters åsikter är det inte mer än rätt att du ger den dina åsikter. Berätta varför du tycker skotsk självständighet vore bra för Skottland, bra för resten av Storbritannien och dessutom bra för ditt eget land. Om du kan, få så många som möjligt att skriva under ditt brev innan du postar det till den brittiska ambassaden eller generalkonsulatet. Eller ännu bättre, om du är medlem i någon klubb, grupp eller förening, tala med andra medlemmar och få deras godkännande för att skicka ett brev skrivet på ert officiella brevpapper.

Om du arbetar inom ett företag vore det utmärkt med ett brev på dess officiella brevpapper där du förklarar att du tror att ett självständigt Skottland skulle erbjuda ditt företag bättre investeringsmöjligheter.

Insistera på att få ett svar och säg att du förväntar dig att ditt brev vidarebefordras till brittiska UD:s decentraliseringsenhet – och berätta att du skickat en kopia av ditt brev till din lokaltidning.

Skicka sedan en kopia av brevet till följande e-mailadress: 

 
Om David Cameron kan utnyttja Storbritanniens diplomater i politiskt syfte så kan vi göra detsamma. Detta är inte en kampanj organiserad eller inspirerad av den skotska regeringen, SNP eller Yes Scotland. Den kommer att koordineras av mig, Paul Kavanagh, och Pilar Fernandez från Galicien. Vi är varken medlemmar i SNP eller i andra partier vare sig i Skottland eller någon annanstans och vi har inte uppmanats till detta av Alicsammin. Detta gör vi på vårt eget initiativ och helt utan ersättning. Men om denna lilla kampanj skulle sätta fart kommer detta antagligen inte hindra brittisk media från att hävda motsatsen.

Vi kommer att samla ihop alla svar och publicera anonymiserad statistik när folkomröstningen närmar sig. Vi skulle också vilja publicera utdrag ur vissa brev. Om du inte önskar att ditt namn, ditt företags eller organisations namn publiceras så meddela detta per e-mail. Skottar i Skotland kommer då att se att vi har vänner och allierade utomlands och, med lite tur, kommer de negativa kommentarer Camerons och Hagues ”Decentraliseringsenhet” mottar att dränkas i de positiva.

 

Contact us on: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.